Meta Disco w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
21:36:30
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
5, Parkingowa, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 521 06 52
Strona internetowej: metadisco.pl
Latitude: 52.2287098, Longitude: 21.0137501
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • r saini

  r saini

  ::

  Packed bar with kitsch music and fantastic drinks

 • Maarten van den Dungen

  Maarten van den Dungen

  ::

  Very special bar / disco in Warschau. One of the few places I have visited where there is a true mix of people of all ages. From demure teen boys and girls to 50+ cougars. There is something for everyone here

 • Agnieszka Mazek

  Agnieszka Mazek

  ::

  Place which aim is to revive memories and tastes from communist era. Vodka, traditional polish food (for proletariat) and disco. Nice colorful dance floor.

 • Светлана Миневич

  Светлана Миневич

  ::

  Always too crowded, however, like this place for the atmosphere and music. The only disadvantage is the price for drinks. Too high

 • Kuba Jedliński

  Kuba Jedliński

  ::

  Open till whenever I was awake, with music and dance floor. You can order food till late. However has poor music (my personal dislike - obviously) and limited choice of beverages.

Najbliższy Klub nocny:

Exotic Club
Bal Klub
CLUB WESELE ŻURAWIA RÓG PARKINGOWEJ

CLUB WESELE ŻURAWIA RÓG PARKINGOWEJ

Żurawia 32/34, Warszawa
night_clubCzytaj więcej
Klub 55

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy