CAMELOTE - Pałacowe antyki z Francji w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
16:07:21
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
ULICA NOWOGRODZKA 42/6, 00-695 Warszawa, Poland
Kontakt telefon: +48 502 427 751
Strona internetowej: www.camelote.pl
Latitude: 52.22848, Longitude: 21.009725
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 3

 • Walery

  Walery

  ::

  Bardzo polecam, piękne oryginalne zabytkowe przedmioty (a nie jakieś rasowane składaki) . Do tego miły uczciwy sprzedawca ! Powodzenia

 • Michał Gąsowski

  Michał Gąsowski

  ::

 • Małgorzata Gryka

  Małgorzata Gryka

  ::

Najbliższy Galeria Sztuki:

Fotoplastikon Warszawski

Fotoplastikon Warszawski

Aleje Jerozolimskie 51, Warszawa
art_galleryCzytaj więcej
Nowe Miejsce

Nowe Miejsce

00-697, Aleje Jerozolimskie 51/lok.2, Warszawa
art_galleryCzytaj więcej
Galeria Bardzo Biała

Galeria Bardzo Biała

Wspólna 61, Warszawa
art_galleryCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy