Fotoplastikon Warszawski w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
03:50:31
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

PoniedziałekZamkniete
WtorekZamkniete
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
51, Aleje Jerozolimskie, 00-697, Warszawa, Warszawa, PL Polen
Kontakt telefon: +48 22 629 60 78
Strona internetowej: fotoplastikonwarszawski.pl
Latitude: 52.2286022, Longitude: 21.0086053
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Patrycja Malecka-Nowotna

  Patrycja Malecka-Nowotna

  ::

  Super miejsce na chwile przenieslismy sie w rok 1905 .Warto zajrzec i pokazac dziecia

 • Łukasz Gawryś

  Łukasz Gawryś

  ::

  Klimatyczne miejsce, ciche i spokojne. Warto poświęcić chwilę, żeby obejrzeć zdjęcia starej Warszawy.

 • Sebastian Marczyk

  Sebastian Marczyk

  ::

  Urokliwe miejsce. W samym środku w Centrum nowoczesnej Warszawy wchodząc w bramę pięknej kamiennicy można zobaczyć namiastkę przedwojennej Warszawy. W fotoplastikonie odkryjemy uroki Warszawy jakiej nie znamy. Piękne zabytki wspaniała architektura.To wszystko na dobrze zachowanych zdjeciach. Miejsc, ktore teraz wyglądają inaczej. Po zobaczeniu tych zdjęć można na nowo zakochać 💖 się w Warszawie. Oczywiście polecam obowiązkowo zajrzeć w to sympatyczne miejsce

 • Vladimir Turcer

  Vladimir Turcer

  ::

  Zaujímavé historické fotografie rôznych častí mesta. Ak má človek chvíľu čas oplatí sa navštíviť. Nie je to drahé a ani nezaberie veľa času.

 • yohan beaux

  yohan beaux

  ::

  Vaut vraiment la peine d’y passer 20 minutes pour voir cette machine qui permet de découvrir une bobine de photos. La sélection du dimanche permet de découvrir la vieille Varsovie telle qu’elle était et se rendre compte de beaucoup de modifications et de l’âge de nombreux progrès. A faire 4 zlotys en tarif normal. Regarder toute la bobine dure environ 20 minutes.

Najbliższy Galeria Sztuki:

Nowe Miejsce

00-697, Aleje Jerozolimskie 51/lok.2, Warszawa
art_galleryCzytaj więcej

Galeria Bardzo Biała

Wspólna 61, Warszawa
art_galleryCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy