SH Studio w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
03:12:34
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
NiedzielaZamkniete
44, Wilcza, 00-679, Warszawa, Warszawa, PL Polonia
Kontakt telefon: +48 505 122 579
Strona internetowej: sh-studio.pl
Latitude: 52.2245335, Longitude: 21.0131694
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 3

 • Adam Korkus

  Adam Korkus

  ::

  Fantastic taste and focus on design, colour and detail.

 • S Hoder

  S Hoder

  ::

 • Waldemar Kompala

  Waldemar Kompala

  ::

  Sh Studio to fantastyczne miejsce jeśli szukasz oryginalnych mebli w stylu lat 60. 70. Gorąco polecam

Najbliższy Galeria Sztuki:

galeria Metamorfozy

Marszałkowska 81/20, Warszawa
art_galleryCzytaj więcej

Xanadu Gallery and Auction House

Hoża 51, Warszawa
art_galleryCzytaj więcej

Agra Art Auction House

Wilcza 55/63, Warszawa
art_galleryCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy