Punkt zainteresowania w pobliżu Ośrodek Kultury Muzułmańskiej

Czas lokalny:
05:55:58

Ośrodek Kultury Muzułmańskiej

23, aleja Bohaterów Września, 02-389, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 636 72 46
Strona internetowej: www.okmwarszawa.pl
Latitude: 52.2151874, Longitude: 20.9598662
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Restauracja Albadia

aleja Bohaterów Września 23, Warszawa
restaurantCzytaj więcej

Omar Kuchnia Arabska

aleja Bohaterów Września 23, Warszawa
restaurantCzytaj więcej

ARTBUD TD SP. Z O.O. SP. K.

aleja Bohaterów Września 19, Warszawa
storeCzytaj więcej

Apartament Millennium

aleja Bohaterów Września 22/32, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Pomnik Liberatora EW 264 (178 Dywizjon Bombowy RAF)

aleja Bohaterów Września, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

PUH ELEKTROMANIAK Piotr Sztuka

aleja Bohaterów Września 22/lok. U06, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Sztuka-elektroniki.pl

aleja Bohaterów Września 22/lok u06, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Piotr Sztuka PUH ELEKTROMANIAK

aleja Bohaterów Września 22/lok. U06, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

e-rabota24.pl

aleja Bohaterów Września 22/lok. U06, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

PUH ELEKTROMANIAK Piotr Sztuka

aleja Bohaterów Września 22/lok U06, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

East West Help Desk

U3, aleja Bohaterów Września 22, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Pralnia chemiczna MK CLEAN

La Tour Residence, aleja Bohaterów Września 22, Warszawa
laundryCzytaj więcej

U Fryzjerów

aleja Bohaterów Września 22, Warszawa
hair_careCzytaj więcej

Elle Clinic Medycyna Estetyczna Kosmetologia Podologia

aleja Bohaterów Września 22/4, Warszawa
healthCzytaj więcej

Luna Art Tattoo & Piercing

aleja Bohaterów Września 22/lok. U5, Warszawa
storeCzytaj więcej

Klubik Grega

Bitwy Warszawskiej 1920 r. 23, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy