Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
02:11:19
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
SobotaZamkniete
NiedzielaZamkniete
23, aleja Bohaterów Września, 02-389, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 636 72 46
Strona internetowej: www.okmwarszawa.pl
Latitude: 52.2151874, Longitude: 20.9598662
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Bob Show

  Bob Show

  ::

  Looks very nice and would love to visit it one day. Please respect the others culture for the sake of humanity....

 • Путь в Рай السبيل إلى الجنة

  Путь в Рай السبيل إلى الجنة

  ::

  Very good and very nice. Islam be come in poland..they want it or not..

 • It's Me

  It's Me

  ::

  Nie jsjs sjsns djsjsnsns ehejeje ejebebbe eheh ehhehe eheb ebhehe ehebbe ehebeb hwbsbs hsbsb hsbs hsuzhbrb jsosenbrbbyxy hebbtvivibhrj hdhdjdb ejeid dhdh eehebd drbdb. Dfb h h f. Fb.. Ky. Ss er. R e e r rr t. R e ft. T. T. T t t r d... G d d d d

 • Simply Ab

  Simply Ab

  ::

  Best place to be in nice and easy going people there is a halal food arabic restaurant and also a grocery store where you can buy khubaz and all sort of arabic and other grocery

 • Dariusz Gruszczyński

  Dariusz Gruszczyński

  ::

  Not a nice place to be. I trully not recommend visiting.

Najbliższy Meczet:

Fatih Camii (Fatih Mosque) / Çinili Cami

Jasna 4, Raszyn
mosqueCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy