Punkt zainteresowania w pobliżu Osiedle Piastów

Czas lokalny:
06:39:39
Osiedle Piastów, Author: Marcin Szczygieł

Osiedle Piastów

76-200 Słupsk, Polen
Kontakt telefon: +48
Latitude: 54.4571801, Longitude: 16.9989498
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Fashion Zakład Krawiecko-Kuśnierski

Koszalińska 20, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej

Omega. Biuro rachunkowe. Bądzelewska E.

Koszalińska 20, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej

Kar-Trans. Karkocka A.

Koszalińska 14, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Ośrodek szkolenia zawodowego i programów rynku pracy

Xawerego Dunikowskiego 3, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej

Młodzieżowe Gimnazjum

Xawerego Dunikowskiego 3, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej

Abeko Sp. z o.o.

Xawerego Dunikowskiego 7, Słupsk
insurance_agencyCzytaj więcej

Usługi Informatyczne KomerBit.pl Piotr Chwał

10, Koszalińska 16, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej

Ludwiczuk Sebastian. Centrum rozrywki

Koszalińska 16, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej

DJ na wesele Słupsk wodzirej konferansjer DJ Słupsk Studio Nagrań‎

Koszalińska, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej

Młodzieżowe Biuro Pracy

Xawerego Dunikowskiego 3, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej
Tokarnia. Edukacja Młodzieży

Tokarnia. Edukacja Młodzieży

Xawerego Dunikowskiego 3, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy