Osiedle Piastów w Słupsk

Otwórz mapę
Czas lokalny:
16:19:54
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
76-200 Słupsk, Polen
Kontakt telefon: +48
Latitude: 54.4571801, Longitude: 16.9989498
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Bernadeta Skierka

  Bernadeta Skierka

  ::

  Dobre miejsce na zamieszkanie

 • Emiliano Goleń

  Emiliano Goleń

  ::

  Najlepsze osiedle w Słupsku

 • pepsiu23

  pepsiu23

  ::

  Super dzielnica

 • Azi Kisonaj

  Azi Kisonaj

  ::

  Droga do Ustki , i odpoczynku

 • stanisław łukasik

  stanisław łukasik

  ::

  Komuna, brak miejsc dojazdu i parkowania. Mieszkania bez windy, klatki schodowe fatalne. Bywam tam całe szczęście jako gość, ale tak budowali w latach siedemdziesiątych .

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Fashion Zakład Krawiecko-Kuśnierski

Koszalińska 20, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej

Omega. Biuro rachunkowe. Bądzelewska E.

Koszalińska 20, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej

Kar-Trans. Karkocka A.

Koszalińska 14, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej

Młodzieżowe Gimnazjum

Xawerego Dunikowskiego 3, Słupsk
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy