Punkt zainteresowania w pobliżu BZWBK

Czas lokalny:
17:25:54
BZWBK, Author: Robert Krawczyk

BZWBK

44, Niedurnego, 41-700, Ruda Śląska, Ruda Śląska, PL Polen
Kontakt telefon: +48
Latitude: 50.2867271, Longitude: 18.8757108
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Bank Zachodni WBK

709, Niedurnego 44, Ruda Śląska
bankCzytaj więcej

ZUS Biuro Terenowe w Rudzie Śląskiej

Niedurnego 44, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Biuro Terenowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Biuro Terenowe

Niedurnego 44, Ruda Śląska
local_government_officeCzytaj więcej

1 Oddział w Rudzie Śląskiej

Niedurnego 44, Ruda Śląska
bankCzytaj więcej
Centrum Edukacji Siódemka (Ruda Śląska)

Centrum Edukacji Siódemka (Ruda Śląska)

Niedurnego 44, Ruda Śląska
schoolCzytaj więcej
Buchalter. Biuro rachunkowe. Czaja I.

Buchalter. Biuro rachunkowe. Czaja I.

Niedurnego 44, Ruda Śląska
accountingCzytaj więcej

Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich

Niedurnego 46, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy