BZWBK w Ruda Śląska

Czas lokalny:
16:06:37
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
44, Niedurnego, 41-700, Ruda Śląska, Ruda Śląska, PL Polen
Kontakt telefon: +48
Latitude: 50.2867271, Longitude: 18.8757108
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 0

Najbliższy Bankomat:

Bank Zachodni WBK

709, Niedurnego 44, Ruda Śląska
bankCzytaj więcej

Euronet Polska Sp z o. o.

ul. Niedurnego 40, BPH Oddział Banku, Ruda Śląska
atmCzytaj więcej

Bankomat BGŻ BNP

Niedurnego 38B, Ruda Śląska
atmCzytaj więcej

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej

Niedurnego 38, Ruda Śląska
bankCzytaj więcej

Bankomat Banku Pekao S.A.

ul. Niedurnego 34, siedziba Oddziału, Ruda Śląska
atmCzytaj więcej

Planet Cash. Bankomat

Planty Antoniego Kowalskiego 1, Ruda Śląska
atmCzytaj więcej

Euronet

ul. Piotra Niedurnego 47, Credit Agricole Bank Polska S.A., Ruda Śląska
atmCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy