Muzeum w pobliżu Muzeum Domków dla Lalek

Czas lokalny:
11:44:05

Muzeum Domków dla Lalek

1, plac Defilad, 00-901, Warszawa, Warszawa, PL Polen
Kontakt telefon: +48 517 490 047
Strona internetowej: muzeumdomkow.pl
Latitude: 52.2312689, Longitude: 21.0055491
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Muzeum:

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie

Pałac Kultury i Nauki, 00-901, Warszawa
museumCzytaj więcej

מוזיאון המדע וורשה

Warszawa
museumCzytaj więcej

Muzeum Ewolucji

plac Defilad 1, Warszawa
museumCzytaj więcej

Galeria Piecowa przy Emilii Plater 47 pawilon15

Złota 1037, Warszawa
museumCzytaj więcej

Muzeum na Pańskiej

Pańska 3, Warszawa
museumCzytaj więcej

Muzeum im. Bolesława Biegasa

00-697, Aleje Jerozolimskie 51, Warszawa
museumCzytaj więcej

Fotoplastikon Warszawski

Aleje Jerozolimskie 51, Warszawa
art_galleryCzytaj więcej

Tablica upamiętniająca dom Ireny Kosmowskiej

Nowogrodzka 42, Warszawa
museumCzytaj więcej

Ghetto Wall Remnant

Złota 62, Warszawa
museumCzytaj więcej

Menora InfoPunkt

plac Grzybowski 2, Warszawa
museumCzytaj więcej

Muzeum Historii Spółdzielczości

Jasna 1, Warszawa
museumCzytaj więcej

Guetto Building

Próżna 14, Warszawa
museumCzytaj więcej

קיר בניין

plac Grzybowski 6, Warszawa
museumCzytaj więcej

MUZEUM ZBRODNI KOMUNIZMU

Wojciecha Oczki 1, Warszawa
museumCzytaj więcej

Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka

Świętokrzyska 11/21, Warszawa
museumCzytaj więcej

Rabbithole Art Room

Poznańska 15, Warszawa
museumCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy