Muzeum w pobliżu Fotoplastikon Warszawski

Czas lokalny:
11:42:44

Fotoplastikon Warszawski

51, Aleje Jerozolimskie, 00-697, Warszawa, Warszawa, PL Polen
Kontakt telefon: +48 22 629 60 78
Strona internetowej: fotoplastikonwarszawski.pl
Latitude: 52.2286022, Longitude: 21.0086053
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Muzeum:

Muzeum im. Bolesława Biegasa

00-697, Aleje Jerozolimskie 51, Warszawa
museumCzytaj więcej

Tablica upamiętniająca dom Ireny Kosmowskiej

Nowogrodzka 42, Warszawa
museumCzytaj więcej

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie

Pałac Kultury i Nauki, 00-901, Warszawa
museumCzytaj więcej

Muzeum Domków dla Lalek

plac Defilad 1, Warszawa
museumCzytaj więcej

מוזיאון המדע וורשה

Warsaw
museumCzytaj więcej

Muzeum Ewolucji

plac Defilad 1, Warszawa
museumCzytaj więcej

Galeria Piecowa przy Emilii Plater 47 pawilon15

Złota 1037, Warszawa
museumCzytaj więcej

Rabbithole Art Room

Poznańska 15, Warszawa
museumCzytaj więcej

Museum and Institute of Zoology PAS

Wilcza 64, Warszawa
museumCzytaj więcej

Muzeum Historii Spółdzielczości

Jasna 1, Warszawa
museumCzytaj więcej

MUZEUM ZBRODNI KOMUNIZMU

Wojciecha Oczki 1, Warszawa
museumCzytaj więcej

Museum of Modern Art

Pańska 3, Warszawa
museumCzytaj więcej

Ghetto Wall Remnant

Złota 62, Warszawa
museumCzytaj więcej

Menora InfoPunkt

plac Grzybowski 2, Warszawa
museumCzytaj więcej

Guetto Building

Próżna 14, Warszawa
museumCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy