Kwatera w pobliżu Helvetia - Hostel Warszawa Śródmieście

Otwórz mapę
Czas lokalny:
05:54:20

Helvetia - Hostel Warszawa Śródmieście

7, Sewerynów, 00-924, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 826 71 08
Strona internetowej: www.hostel-helvetia.pl
Latitude: 52.2383049, Longitude: 21.0208222
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Kwatera:

M&M Apartments

Sewerynów 4/19, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Warszawa Apartamenty Seweryn

Sewrynów 4/m 4, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Sewerynów Apartament

Sewerynów 4, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Przytulny Apartament w Kamienicy

Juliana Bartoszewicza 7/m.3, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy