Kwatera w pobliżu Sofitel Victoria Warszawa

Czas lokalny:
09:02:41
Sofitel Victoria Warszawa, Author: Sofitel Victoria Warszawa

Sofitel Victoria Warszawa

11, Królewska, 00-065, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 657 80 11
Strona internetowej: www.accorhotels.com
Latitude: 52.239956, Longitude: 21.013255
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Kwatera:

Roommate Apartments Traugutta

Roommate Apartments Traugutta

Traugutta 3/7, Warszawa
lodgingCzytaj więcej
Bez Kantów Boutique Rooms

Bez Kantów Boutique Rooms

Królewska 2, Warszawa
lodgingCzytaj więcej
Raffles Europejski Warsaw

Raffles Europejski Warsaw

Krakowskie Przedmieście 13, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Raffles Europejski Warsaw

Krakowskie Przedmieście 13, Warszawa
lodgingCzytaj więcej
Raffles Europejski Warsaw

Raffles Europejski Warsaw

Krakowskie Przedmieście 13, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Airport Motel GDN

Spadochroniarzy 12, Rębiechowo
lodgingCzytaj więcej

King Boutique Studio

Królewska 23, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy