Supermarket Piotr i Paweł w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
17:45:00
Otwarte

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
63, Koszykowa, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 572 909 736
Strona internetowej: www.piotripawel.pl
Latitude: 52.2224786, Longitude: 21.0111595
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Forbruger 6070

  Forbruger 6070

  ::

  Spory asortyment, ale brak ciągłości dostaw interesujących mnie artykułów

 • Herman Sushkevich

  Herman Sushkevich

  ::

  Wybór jest dobry ale przy niektórych produktach warto sprawdzać daty przydatności, bo z tym różnie jest.

 • Piotr Zawadzki

  Piotr Zawadzki

  ::

  Dobre ceny i super wybór produktów, szczególnie tych lepszej jakości. Po chemię lepiej pójść do Rossmana tuż obok.

 • Beata Truszkowska

  Beata Truszkowska

  ::

  W sklepie jest towar dobrej jakości. Dużo promocji. Można wyrobić kartę stałego klienta, która umożliwia zniżki bardzo korzystne dla klienta.

 • Łukasz Kossuth

  Łukasz Kossuth

  ::

  Supermarkety tej sieci oferują duży wybór, wysokiej jakości produktów (w tym wiele dostępnych tylko u nich). Nie jest to jednak niestety miejsce dla kazdego ponieważ że względu na jakość oferowanych produktów ceny jak na supermarket są dość wysokie. Jeśli możesz sobie pozolwolić, warto zajrzeć.

Najbliższy Supermarket:

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy