Szpital w Polska

Otwórz mapę
Czas lokalny:
14:57:19
CM Medycyna Rodzinna

CM Medycyna Rodzinna

św. Barbary 6, Warszawa
hospitalCzytaj więcej
CM LUX MED

Centrum Medyczne Salus Pro Domo

Nowogrodzka 44, Warszawa
hospitalCzytaj więcej
CM Lux Med

CM Lux Med

Aleje Jerozolimskie 65/79, Warszawa
hospitalCzytaj więcej
inMEDICA Medycyna Estetyczna - Klinika dr n. med. Tomasza Pniewskiego

inMEDICA Medycyna Estetyczna - Klinika dr n. med. Tomasza Pniewskiego

Marszałkowska 87/lok. 77, Warszawa
hospitalCzytaj więcej
Profemed Lekarze Specjaliści

Profemed Lekarze Specjaliści

Aleje Jerozolimskie 65/79, IV piętro, Warszawa
hospitalCzytaj więcej
Profemed Medycyna Estetyczna

Profemed Medycyna Estetyczna

Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
hospitalCzytaj więcej
NFOZ ODDZIAL MAZOWIECKI

Rejonowa Komisja Lekarska RWKL

Wilcza 74, Warszawa
hospitalCzytaj więcej
Szpital

Szpital

Tytusa Chałubińskiego, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Przychodnia Wojskowa CePeLek

Koszykowa 78, Warszawa
hospitalCzytaj więcej
Lecznica Kosmetyczno - Lekarskiej Spółdzielni Pracy Izis

Lecznica Kosmetyczno - Lekarskiej Spółdzielni Pracy Izis

Marszałkowska 55/73, Warszawa
hospitalCzytaj więcej
Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Nowogrodzka 59, Warszawa
hospitalCzytaj więcej
Prosektorium Oczki

Prosektorium Oczki

Wojciecha Oczki 1, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Poradnia chirurgii czaszkowo - szczękowo - twarzowej i chirurgii jamy ustnej Centrum Leczenia Obrażeń Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus

Nowogrodzka 59, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Nowogrodzka Szpital

Nowogrodzka 59, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej (Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń)

Nowogrodzka 59, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy