Kościół w Polska

Otwórz mapę
Czas lokalny:
15:40:35
Roman Catholic Parish of St. Barbara

Roman Catholic Parish of St. Barbara

Nowogrodzka 51, Warszawa
churchCzytaj więcej

Jesus is Lord. Reformation Christian Church

Wilcza 35/41, Warszawa
churchCzytaj więcej

The Redeemed Christian Church of God RCCG

plac Defilad 1, Warszawa
churchCzytaj więcej
Roman Catholic Parish of St. Luigi Orione

Roman Catholic Parish of St. Luigi Orione

Lindleya 12, Warszawa
churchCzytaj więcej
Kościół Ewangelicko - Metodystyczny

Kościół Ewangelicko - Metodystyczny

Mokotowska 12, Warszawa
churchCzytaj więcej

Zgromadzenie zakonne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

Mariana Langiewicza 8, Warszawa
churchCzytaj więcej
Church of the Holiest Savior

Church of the Holiest Savior

Marszałkowska 37, Warszawa
churchCzytaj więcej
St.-Alexander-Kirche

St.-Alexander-Kirche

plac Trzech Krzyży, Warszawa
churchCzytaj więcej
Duszpasterstwo Akademickie SANDAŁ

Duszpasterstwo Akademickie SANDAŁ

Marszałkowska 37, Warszawa
churchCzytaj więcej
Kościół Zielonoświątkowy Zbór Stołeczny

Kościół Zielonoświątkowy Zbór Stołeczny

Sienna 68/70, Warszawa
churchCzytaj więcej
Chrześcijańska Misja Społeczna

Chrześcijańska Misja Społeczna

Sienna 68/70, Warszawa
churchCzytaj więcej
All Saints Church

Sala Królestwa Świadków Jehowy

Sienna 72a/lok. 10, Warszawa
churchCzytaj więcej
Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses

Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses

Sienna 72A, Warszawa
churchCzytaj więcej
Kościół Jezusa Chrystusa
LIFE Church Warszawa

Augsburg Evangelical Lutheran Church of the Holy Trinity

Kredytowa 4, Warszawa
churchCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy