Carrefour Market w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
21:47:06
Otwarte

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
104/122, Marszałkowska, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 556 40 92
Strona internetowej: www.carrefour.pl
Latitude: 52.2321395, Longitude: 21.0108366
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Wrzesław Mechło

  Wrzesław Mechło

  ::

  Dobrze położony

 • Antoni Gazecki

  Antoni Gazecki

  ::

  W niedziele 22 kwietnia sklep był zamkniety pomimo dwóch informacji, że ma być otwarty do 23. Nigdzie nir ma informacji, że będzie nieczynny.

 • Urbex Urbex

  Urbex Urbex

  ::

  Ciekawa lokalizacja i jakis nie kerfurowski design. Natomiast ceny nadal kerfurowskie

 • Filip Bajena

  Filip Bajena

  ::

  Wypchnięto mnie z kolejki, kasjerka zachowała się ZJAWISKOWO OPRYSKLIWIE. Nie szanuję i nie pozdrawiam.

 • Agneta Felicia

  Agneta Felicia

  ::

  Całkiem niezły. Dość duży wybór towaru jak na taką powierzchnię. Stosunkowo szybkie zakupy, cenowo jest również okej. Dziwnie schowany w budynku z dwoma dojściami - za pierwszym razem można się zgubić.

Najbliższy Supermarket:

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy