Marymont w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
02:20:24
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Słowackiego, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.2718537, Longitude: 20.9717739
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Adam W.

  Adam W.

  ::

  Częste awarie. Aktualnie nie działają jedne schody ruchome i winda. Plus to parking P+R który w tygodniu zapełnia się już parę minut po 8-ej.

 • Kamila Koproń

  Kamila Koproń

  ::

  Jak to na stacji metra, ok. Dużo schodów

 • Darek Skira

  Darek Skira

  ::

  Fajne miejsce - stanęliśmy kamperem na parkingu na kila dni i zwiedzaliśmy warszawę .

 • Adam Koczwara

  Adam Koczwara

  ::

  Brak informacji jak coś się stanie i metro jest Zamknięte , i brak linni zastępczych w połączeniach między stacjami 😟

 • Grzegorz Szczęsny

  Grzegorz Szczęsny

  ::

  Moja ulubiona stacja metra. Jej wygląd ardzo mi się podoba, przypomina mi grę Portal studia Valve ;)

Najbliższy Stacja metra:

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy