Centrum Nauki Kopernik w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
02:48:55
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
Wybrzeże Kościuszkowskie, 00-347 Warszawa, Poland
Kontakt telefon: +48
Strona internetowej: metro.waw.pl
Latitude: 52.239832, Longitude: 21.031669
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Osvis

  Osvis

  ::

  Modern metro stop, very clean.

 • Sebastian Wiśniewski

  Sebastian Wiśniewski

  ::

  Modern tube station by the Vistula river and Bulwary - amazing pavement on the river bank. It's possible to rent a bike here. 5 mins to the city centre.

 • Li Lu

  Li Lu

  ::

  The most amazing place to visit with kids in Warsaw! We've been there several times and every time we come back, there's something new to see and experience. A must see in Warsaw!

 • Krzysztof Kajak

  Krzysztof Kajak

  ::

  Quite a place. U can learn physics by example.

 • Nadya Rubina

  Nadya Rubina

  ::

  A great collection of scientific models that are entertaining for adults as much as for kids! Even our three-year-old was absolutely interested in watching and trying and seeing the results!

Najbliższy Stacja metra:

Dworzec Wileński

aleja "Solidarności" 3, Warszawa
subway_stationCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy