Spa w pobliżu Hotel Czardasz SPA & Wellness

Otwórz mapę
Czas lokalny:
02:48:17

Hotel Czardasz SPA & Wellness

62B, Dobrzyńska, 09-400, Płock, Płock, PL Polska
Kontakt telefon: +48 24 366 56 88
Strona internetowej: www.hotelczardasz.pl
Latitude: 52.5680631, Longitude: 19.6517861
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Spa:

Lorens. Salon odnowy biologicznej. Śliwińska A.

Medyczna 8, Płock
spaCzytaj więcej

Ewa. Gabinet odnowy biologicznej

Miodowa 14, Płock
spaCzytaj więcej

Salon Urody Ona i On

aleja Floriana Kobylińskiego 6, Płock
beauty_salonCzytaj więcej

Revital Gabinet Masażu i Refleksoterapii

Staromiejska 2/21, Płock
beauty_salonCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy