Centrum handlowe w pobliżu Ruda Śląska Plaza

Czas lokalny:
17:15:28

Ruda Śląska Plaza

310, 1 Maja, 41-700, Ruda Śląska, Ruda Śląska, PL Polska
Kontakt telefon: +48 32 344 00 11
Strona internetowej: www.rudaslaskaplaza.pl
Latitude: 50.2755001, Longitude: 18.8661077
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Centrum handlowe:

Salon Play Ruda Śląska Plaza

1 Maja 310, Ruda Śląska
shopping_mallCzytaj więcej

Centrum Handlowe „Domino”

Obrońców Westerplatte 36, Ruda Śląska
shopping_mallCzytaj więcej

Galeria Ruda Śląska

Górnośląska 16, Ruda Śląska
shopping_mallCzytaj więcej

Galeria Handlowa Ruda Śląska

Górnośląska 16, Ruda Śląska
shopping_mallCzytaj więcej

Czerwona Torebka

Poloczka 14, Ruda Śląska
shopping_mallCzytaj więcej

Czerwona Torebka

Zabrzańska 52, Ruda Śląska
shopping_mallCzytaj więcej

Piekarnia Cukiernia Kawiarnia"Silesiana Na Wzgórzu Hugona"Bittmann Piotr

Świętochłowice
shopping_mallCzytaj więcej

U Ewy. Salonik firan i zasłon

Sikorskiego 81, Zabrze
shopping_mallCzytaj więcej

Dom Handlowy Caro

1-go Maja 35, Ruda Śląska
shopping_mallCzytaj więcej

dopływ Jamna do rzeki Kłodnica

Halemba, Ruda Śląska
shopping_mallCzytaj więcej

CH Atrium Świętochłowice

Chorzowska 19, Świętochłowice
shopping_mallCzytaj więcej

Huta Mocy suplementy i odżywki

Dąbrowskiego 70, Chorzów, Chorzów
shopping_mallCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy