Postój Taksówek Racławicka 30 w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
02:34:15
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Racławicka, 02-601, Warszawa, Warszawa, PL Polen
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.1982132, Longitude: 21.0134916
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 1

  • Paweł Oracz

    Paweł Oracz

    ::

    Nigdy tu nie widać żadnej taksówki :) Postój znajduje się w bezpośredniej lokalizacji ze stacją Metro Racławicka. W razie potrzeby to dobre miejsce przesiadkowe z Metra na taksówkę. W pobliży znajduje się bardzo funkcjonalny ryneczek warzyw i owoców i innych produktów spożywczych oraz drobnej chemii domowej Pasaż Racławicka. Bardzo ciężko jest znaleźć tu wolne miejsce parkingowe. Dojazd Metrem jest najlepszym rozwiązaniem. Sam postój taksówek charakteryzuje się bardziej tym że zamiast taksówek praktycznie parkują tam różne samochody klientów ryneczku lub pobliskich mieszkańców. Generalnie to bardzo miłe miejsce typowej starszej Warszawy. Toczy się tu spokojne życie miejski. W tej dzielnicy Stary Mokotów mieszkają głównie emeryci ale i czasem młode rodziny. I dla jednych i drugich to chyba korzystna symbioza. Lubię tu bywać.

Najbliższy Postój taksówek:

Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o. - Postój taksówek

Emilii Plater, Warszawa
taxi_standCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy