Punkt zainteresowania w pobliżu Ruda Śląska Plaza

Czas lokalny:
17:39:30

Ruda Śląska Plaza

310, 1 Maja, 41-700, Ruda Śląska, Ruda Śląska, PL Polska
Kontakt telefon: +48 32 344 00 11
Strona internetowej: www.rudaslaskaplaza.pl
Latitude: 50.2755001, Longitude: 18.8661077
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Eldorado

1 Maja 310, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Natura drogerie

ul. 1-go Maja 310, Centrum handlowe Plaza, Ruda Śląska
storeCzytaj więcej

Agencja Pocztowa - Ruda Śląska

1 Maja 310, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Pawo. Odzież męska

1 Maja 310, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

eSmoking World

CH PLAZA, 1 Maja 310 Ruda Śląska, Ruda Śląska
storeCzytaj więcej

mFinanse

1 Maja 310, CH Plaza, Ruda Śląska
financeCzytaj więcej

Kantor Wymiany Walut Exchange Group

1 Maja 310, Ruda Śląska
financeCzytaj więcej

ING Bank Śląski. Bankomat

1 Maja 310, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Kinastowski Kajetan. Sprzedaż odzieży

1 Maja 310, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Glitter. Biżuteria

1 Maja 310, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

V-Tech. Łysakowski Ł.

1 Maja 310, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Salon jubilerski

1 Maja 310, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Diverse. Sklep odzieżowy

1 Maja 310, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Drogeria Natura

1 Maja 310, Ruda Śląska
storeCzytaj więcej

Video World Sp. z o.o. Filia

1 Maja 310, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Panda. Pralnia chemiczna

1 Maja 310, Ruda Śląska
laundryCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy