Punkt zainteresowania w pobliżu Profemed Lekarze Specjaliści

Otwórz mapę
Czas lokalny:
10:17:22

Profemed Lekarze Specjaliści

Aleje Jerozolimskie 65/79, IV piętro, Warszawa Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.2276596, Longitude: 21.0046918
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Port Biznesu - Agencja Marketingowa

Aleje Jerozolimskie 51/10 A, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

מלון מריוט

00-697, Aleje Jerozolimskie 67, Warszawa
lodgingCzytaj więcej

Profemed Medycyna Estetyczna

Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Aeroflot Russian Airlines

Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, room 13.19, 13th floor, Warszawa
travel_agencyCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy