Punkt zainteresowania w pobliżu Pl.Politechniki 01

Czas lokalny:
05:53:02
Pl.Politechniki 01, Author: Dominik Pych

Pl.Politechniki 01

00-001 Warszawa, Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.220041, Longitude: 21.011252
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Pl.Politechniki 02
Pielmień Fastfood Rosyjski

Pielmień Fastfood Rosyjski

Park Imienia Trzcinskiego, Pawilion „Pielmien”, Warsaw
cafeCzytaj więcej

Niedźwiecki Bogusław, artysta plastyk. Rzeźba w metalu

Nowowiejska 15, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
Veturilo

SSPW Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej

plac Politechniki 1/165, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

International Students Office

plac Politechniki 1, Warszawa
healthCzytaj więcej

Przystanek Momento

Stanisława Noakowskiego, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy