Punkt zainteresowania w pobliżu Nowowiejska 06

Czas lokalny:
06:01:14
Nowowiejska 06

Nowowiejska 06

Poland Polonia
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.220211, Longitude: 21.005583
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Tele Sajgon Politechnika kuchnia orientalna

Tele Sajgon Politechnika kuchnia orientalna

24, Nowowiejska, Warszawa
restaurantCzytaj więcej
Muzeum Politechniki Warszawskiej

Muzeum Politechniki Warszawskiej

Nowowiejska 24, Warszawa
museumCzytaj więcej

ITLiMS, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej PW

Nowowiejska 24, Warszawa
universityCzytaj więcej
Nowowiejska 04
Specialist Medical Clinic for employees. Independent Public Public Health Care Center in Warsaw

Specialist Medical Clinic for employees. Independent Public Public Health Care Center in Warsaw

Nowowiejska 31, Warszawa
dentistCzytaj więcej

Ambulatorium Filia (Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2063)

Nowowiejska 31, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy