Punkt zainteresowania w pobliżu Hoża 03

Czas lokalny:
05:38:35
Hoża 03

Hoża 03

Poland Poland
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.227395, Longitude: 21.013165
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Dobry Detektyw

Marszałkowska 87, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
Planet Cash Bankomat

Planet Cash Bankomat

Marszałkowska 87, Warszawa
atmCzytaj więcej
Etno Café Marszałkowska

Etno Café Marszałkowska

Marszałkowska 87, Warszawa
cafeCzytaj więcej
Sklep Dayli

Sklep Dayli

Marszałkowska 87, Warszawa
storeCzytaj więcej
SKINDERM Instytut Kosmetologii

SKINDERM Instytut Kosmetologii

lok. 113, Marszałkowska 87, Warszawa
healthCzytaj więcej

Gabinet Ortopedii Wiesław Kozieł

Marszałkowska 87/113, Warszawa
doctorCzytaj więcej
Physiotherapy Clinic mgr Zygmunt Bartosiewicz

Physiotherapy Clinic mgr Zygmunt Bartosiewicz

Marszałkowska 87, Warszawa
physiotherapistCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy