Punkt zainteresowania w pobliżu Hotel Włoski

Czas lokalny:
19:26:54

Hotel Włoski

8, Dolna Wilda, 61-552, Poznań, Poznań, PL Polska
Kontakt telefon: +48 61 833 52 62
Strona internetowej: www.hotelwloski.pl
Latitude: 52.3975248, Longitude: 16.9266446
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Polwell. Produkty fryzjerskie i kosmetyczne

Dolna Wilda 6, Poznań
storeCzytaj więcej

Magnum. Biuro obrotu nieruchomościami

Dolna Wilda 6, Poznań
real_estate_agencyCzytaj więcej

Hark Company Sp. z o.o.

Dolna Wilda 6, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Poradnia Dietetyczna Magia Diety

Dolna Wilda 6a/2, Poznań
healthCzytaj więcej

Targowisko Dolna Wilda

Dolna Wilda, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Fale Loki Koki

Dolna Wilda 6C, Poznań
storeCzytaj więcej

Parking ZDM - Dolna Wilda I

Olimpijska, Poznań
parkingCzytaj więcej

Mural na Dolnej Wildzie

Dolna Wilda 4, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Pogotowie akumulatorowe Abakus

Dolna Wilda 16, Poznań
car_repairCzytaj więcej

Seno Aesthetic Dentistry

Dolna Wilda 14, Poznań
dentistCzytaj więcej

Poradnia stomatologiczna

Dolna Wilda 14, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Radello Sport Radosław Kuchta

ul. Dolna Wilda 16E lok. 21, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Filia Urzędu Pocztowego - Poznań 5

Dolna Wilda 16E, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Apartament Dolna Wilda

Dolna Wilda 16E/5, Poznań
lodgingCzytaj więcej

EMOTIS Poznań wypożyczalnia samochodów

Dolna Wilda 16, Poznań
car_rentalCzytaj więcej

Konsus. Panels, trims, decking technology

Górna Wilda 63, Poznań
home_goods_storeCzytaj więcej

Tormot Consulting Sp. z o.o.

Górna Wilda 71, Poznań
accountingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy