Punkt zainteresowania w pobliżu Hotel Novotel Poznań Centrum

Czas lokalny:
18:55:48

Hotel Novotel Poznań Centrum

1, plac Andersa, 61-898, Poznań, Poznań, PL Polska
Kontakt telefon: +48 61 858 70 00
Strona internetowej: www.accorhotels.com
Latitude: 52.4014638, Longitude: 16.9243004
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

Hertz. Wynajem samochodów

plac Andersa 1, Poznań
car_rentalCzytaj więcej

NOVO SQUARE LOUNGE BAR

plac Andersa 1, Poznań
restaurantCzytaj więcej

ibis Poznan Centrum

plac Andersa 1, Poznań
lodgingCzytaj więcej

HIT Casino

plac Andersa 1, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

GREEN Parking Polska Sp. z o.o.

Kościuszki, Poznań
parkingCzytaj więcej

Lux Jet - czarter, wynajem samolotów

Andersa 1, Poznań
airportCzytaj więcej

Euronet

ul. Półwiejska 42, Stary Browar, Poznań
atmCzytaj więcej

Teatr Muzyczny w Poznaniu

Niezłomnych 1E, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Probuild Sp. z o.o. Zarządzanie projektem, inwestycje, deweloperstwo

plac Andersa 7, Poznań
general_contractorCzytaj więcej

Le Chic

Pasaż, I piętro, lok.336, Półwiejska 42, Poznań
clothing_storeCzytaj więcej

Przedsiębiorstwo Usług i Wdrożeń Awa

Niezłomnych 1, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy