Punkt zainteresowania w pobliżu Hotel ibis Poznań Stare Miasto

Czas lokalny:
19:10:04

Hotel ibis Poznań Stare Miasto

Kazimierza Wielkiego 23, Poznań Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.4021792, Longitude: 16.9413874
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Punkt zainteresowania:

IBIS KITCHEN

Kazimierza Wielkiego 23, Poznań
restaurantCzytaj więcej

"REJENT-LIFE" Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Mostowa 19 C, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Enpol Sp. z o.o. sp. k.

Mostowa 19D/1, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Wstęga Warty

Mostowa 19, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.

Kazimierza Wielkiego 24/26, Poznań
healthCzytaj więcej

Pracownie Diagnostyki Chorób Piersi (Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów)

Kazimierza Wielkiego 24, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Centre for Prevention and Cancer Epidemiology OPEN

Kazimierza Wielkiego 24, Poznań
doctorCzytaj więcej

Atelier Ruchu i Tańca

Kazimierza Wielkiego 19/21, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Przedszkole nr 74 im. Misia Uszatka

Kazimierza Wielkiego 19/21, Poznań
schoolCzytaj więcej

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Kazimierza Wielkiego 24, Poznań
local_government_officeCzytaj więcej

Przepióra Andrzej. Konsulting

Kazimierza Wielkiego 24, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Korpo Biznes Sp. z o.o.

Mostowa 19C, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

E-nauta czarter jachtów

Kazimierza Wielkiego 25, Poznań
travel_agencyCzytaj więcej

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Kazimierza Wielkiego 24/26, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

Akademia Szczęścia

Mostowa 19A/16, Poznań
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy