OpenColor Studio w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
03:18:46
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
SobotaZamkniete
NiedzielaZamkniete
1, Batuty, 02-743, Warszawa, Warszawa, PL Polen
Kontakt telefon: +48 22 118 50 86
Strona internetowej: www.opencolor.pl
Latitude: 52.1691131, Longitude: 21.0246366
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 4

 • Krzysztof Roszkowski

  Krzysztof Roszkowski

  ::

  Super obsługa i najlepsza opcja żeby zeskanować dużo zdjęć jaką znalazłem w Warszawie!

 • Zdzisław Bernaciak

  Zdzisław Bernaciak

  ::

  [Opinia dotyczy skanowania zdjęć RTG] Złożyłem zamówienie na sporządzenie skanów zdjęć RTG (5 sztuk) w najlepszej możliwej rozdzielczość. Przed przystąpieniem do skanowania miałem zostać telelefonicznie poinformowany o możliwościach technicznych w stosunku do konkretnego zdjęcia. Telefonu nie było, a "skany" wykonane. Przy odbiorze okazało się, że skany to w rzeczywistości zdjęcia podświetlonych klisz RTG wykonane...telefonem LUMIA 640 LTE. Jakość tych "skanów" pozostawia również b. dużo do życzenia. Jestem bardzo niezadowolony i nie mogę polecić usług w tym punkcie.

 • En Google-bruger

  ::

  OpenColor to firma która stawia przede wszystkim na jakość wykonania swoich usług, czy to grafika komputerowa, strony internetowe, skan slajdów to wszystko stoi na wysokim poziomie wykonania za proporcjonalnie rozsądne pieniądze. Dobra i łatwa do trafienia lokalizacja. Jestem bardzo zadowolony.

 • En Google-bruger

  ::

  Bardzo profesjonalnie przygotowali stronę, robią świetną grafikę. Do tego całkiem tanio

Najbliższy Ratusz:

Bartosz Troch Studio

Jarosława Dąbrowskiego 118 lok. 23, Warszawa
city_hallCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy