Naturlige træk i Polen

Åben kort
Lokal tid:
04:47:43

skwer mjr. Kontryma

Śródmieście
natural_featureLæs mere

Staw Belwederski

Śródmieście
natural_featureLæs mere

Stawy Łazienkowskie

Śródmieście
natural_featureLæs mere

Staw Morskie Oko

Mokotów
natural_featureLæs mere

Poniatówka

Praga-Południe
natural_featureLæs mere

Cadagua SA Oddział w Polsce

Dzielna 58, Warszawa
natural_featureLæs mere

Ujęcie wody oligoceńskiej

Wola
natural_featureLæs mere

Port Czerniakowski

Śródmieście
natural_featureLæs mere

Staw na Kosku

Praga-Południe
natural_featureLæs mere

skwer księdza Niedzielaka

Praga-Północ
natural_featureLæs mere

Jezioro Kamionkowskie

Praga-Południe
natural_featureLæs mere

Stawy Kacze

Praga-Południe
natural_featureLæs mere

Ujęcie wody oligoceńskiej

Praga-Południe
natural_featureLæs mere

Glinianki Szczęśliwickie

Ochota
natural_featureLæs mere

Ujęcie wody oligoceńskiej

Mokotów
natural_featureLæs mere

Górka w Parku Moczydło

Wola
natural_featureLæs mere

Glinianki Szczęśliwickie

Ochota
natural_featureLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning