Bowlingbaner i Polen

Åben kort
Lokal tid:
15:26:35
TB Bowling Club Ochota

TB Bowling Club Ochota

Księcia Trojdena 2c, Warszawa
bowling_alleyLæs mere
7club
Arco. Klub

Arco. Klub

Bitwy Warszawskiej 1920 r. 19, Warszawa
bowling_alleyLæs mere
Kręgielnia Saska

Kręgielnia Saska

Saska 78a, Warszawa
bowling_alleyLæs mere
Bowl-Pub
Hulakula Rozrywkowe Centrum Miasta

Hulakula Rozrywkowe Centrum Miasta

82B, Jagiellońska, Warszawa
bowling_alleyLæs mere
Kręgielnia-Gocław

Kręgielnia-Gocław

ul. Abrahama 10, Warszawa
bowling_alleyLæs mere
TB Bowling & Billiards Club

TB Bowling & Billiards Club

Gładka 18, Warszawa
bowling_alleyLæs mere
Spin City. Bowling

Spin City. Bowling

Powstańców Śląskich 126A, Warszawa
bowling_alleyLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning