MUZEUM ZBRODNI KOMUNIZMU w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
23:33:19
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
1, Wojciecha Oczki, 02-007, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.2245531, Longitude: 21.0015712
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 1

  • ultra1910

    ultra1910

    ::

    Kiedyś bito i przesłuchiwano tam polskich patriotów, dzisiaj siedzibę ma tu Służba Kontrwywiadu Wojskowego. W piwnicach pilnie strzeżonego budynku funkcjonuje jedno z najbardziej niezwykłych muzeów w Polsce - Muzeum Zbrodni Komunizmu.GZI zorganizowano na wzór radzieckiego wojskowego kontrwywiadu, który w latach 1944-1956 splamił się dziesiątkami zabójstw członków polskiego podziemia i całkiem przypadkowych ludzi. Przez więzienie kontrwywiadu w podziemiach jego siedziby przez 11 lat jego istnienia przewinęło się 17 tys. osób. Niektórzy siedzieli tam tylko kilka dni, inni przez wiele miesięcy. Brutalne przesłuchania, dręczenie w celach, brak snu i nieustające zagrożenie życia towarzyszyło przebywającym tam wrogom władzy ludowej - tym prawdziwym i wyimaginowanym. W podziemiach wykonywano też egzekucje – w ciemnych kazamatach zginęły m.in. dwie młode sekretarki ministerstwa obrony i dezerter z Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Chociaż więzienie formalnie zlikwidowano w czasie październikowej odwilży i przerobiono na archiwum, to jeszcze w latach 80-tych byli tam przetrzymywani więźniowie. Ostatnim z nich w 1985 r. był Józef Szaniawski,współpracownik płk. Ryszarda Kuklińskiego.

Najbliższy Muzeum:

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Wilcza 64, Warszawa
museumCzytaj więcej

Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya

Koszykowa 81, Warszawa
museumCzytaj więcej

Muzeum Politechniki Warszawskiej

Nowowiejska 24, Warszawa
museumCzytaj więcej

Fotoplastikon Warszawski

Aleje Jerozolimskie 51, Warszawa
art_galleryCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy