Kwatera w pobliżu Hotele Prezydenckie

Czas lokalny:
00:48:23
Hotele Prezydenckie, Author: Hotele Prezydenckie

Hotele Prezydenckie

48, Podwisłocze, 35-309, Rzeszów, Rzeszów, PL Polska
Kontakt telefon: +48 17 860 65 00
Strona internetowej: www.hoteleprezydenckie.pl
Latitude: 50.0283493, Longitude: 22.0104037
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Kwatera:

Отель президентский

aleja Majora Wacława Kopisto 38, Rzeszów
lodgingCzytaj więcej
Apartament City Rzeszów

Apartament City Rzeszów

8, aleja Majora Wacława Kopisto, Rzeszów
lodgingCzytaj więcej
Emihouse Apartamenty Rzeszów

Emihouse Apartamenty Rzeszów

aleja Majora Wacława Kopisto 8, Rzeszów
lodgingCzytaj więcej
Apartament Centrum Rzeszów
Apartamenty Silver Apart

Apartamenty Silver Apart

aleja Kopisto 8B 5p, Rzeszów
lodgingCzytaj więcej

Apartamenty eM

aleja Majora Wacława Kopisto 8A, Rzeszów
lodgingCzytaj więcej

Apartament Millenium

aleja Majora Wacława Kopisto 8C, Rzeszów
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy