Kwatera w pobliżu Hotel Topaz Poznań Centrum

Otwórz mapę
Czas lokalny:
09:31:49

Hotel Topaz Poznań Centrum

34A, Przemysłowa, 61-579, Poznań, Poznań, PL Poland
Kontakt telefon: +48 61 833 76 00
Strona internetowej: hotel-topaz.pl
Latitude: 52.3972799, Longitude: 16.9179059
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Kwatera:

Simptest. Ośrodek kwalifikacji jakości wyrobów. Systemy zarządzania ISO

Przemysłowa 34A, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Apartament Przemysłowa 33

33, Przemysłowa 40, Poznań
lodgingCzytaj więcej

Premium Apartament CityCenter - MTP/PKP + parking

ul. Przemysłowa 33/9, Poznań
lodgingCzytaj więcej

City Center Apartment

Robocza 3/34, Poznań
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy