Biblioteka w Legnica

Otwórz mapę
Czas lokalny:
07:53:42

Legnicka Biblioteka Publiczna - Wypożyczalnia dla Dorosłych

Rynek 15, Legnica
libraryCzytaj więcej

Legnicka Biblioteka Publiczna - Siedziba

Piastowska 22, Legnica
libraryCzytaj więcej

Legnicka Biblioteka Publiczna - Filia nr 2

Złotoryjska 100, Legnica
libraryCzytaj więcej

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna. Filia w Legnicy

Plac Zamkowy 1, Legnica
libraryCzytaj więcej

Legnicka Biblioteka Publiczna - Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1

Waleriana Łukasińskiego 30, Legnica
libraryCzytaj więcej

Legnicka Biblioteka Publiczna - Ekobiblioteka

Waleriana Łukasińskiego 30, I piętro, Legnica
libraryCzytaj więcej

Legnicka Biblioteka Publiczna - Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych

Adama Mickiewicza 26, Legnica
libraryCzytaj więcej

Legnicka Biblioteka Publiczna - Filia nr 11

Drohobycka 1, Legnica
libraryCzytaj więcej

Legnicka Biblioteka Publiczna - Filia nr 3

Głogowska 75, Legnica
libraryCzytaj więcej

Legnicka Biblioteka Publiczna - Filia nr 9

Żołnierzy, II Armii Wojska Polskiego 1, Legnica
libraryCzytaj więcej

Biblioteka Publiczna Gminna

II Armii Wojska Polskiego 2, Legnica
libraryCzytaj więcej

Legnicka Biblioteka Publiczna - Filia nr 8

Stanisława Staszica 1, Legnica
libraryCzytaj więcej

Legnicka Biblioteka Publiczna - Filia nr 4

Jana Heweliusza 7N, Legnica
libraryCzytaj więcej

Legnicka Biblioteka Publiczna - Filia nr 7

Neptuna 14, Legnica
libraryCzytaj więcej

Legnicka Biblioteka Publiczna - Filia nr 6

Bieszczadzka 1, Legnica
libraryCzytaj więcej

Legnicka Biblioteka Publiczna - Filia nr 5

Wielogórska 41, Legnica
libraryCzytaj więcej

Legnicka Biblioteka Publiczna - Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2

Pomorska 56, Legnica
libraryCzytaj więcej

Legnicka Biblioteka Publiczna - Filia nr 1

Poli Gojawiczyńskiej 4, Legnica
libraryCzytaj więcej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Słoneczna 11, Kunice
libraryCzytaj więcej

📑 Legnica wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy