Kawiarnia w Legnica

Otwórz mapę
Czas lokalny:
16:57:34

Ratuszowa. Kawiarnia. Dyduk A.

Rynek 39, Legnica
cafeCzytaj więcej

Kawiarnia Lody Gelateria Italiana

Najświętszej Marii Panny 1, Legnica
cafeCzytaj więcej

Igloteka Lody Naturalne

Najświętszej Marii Panny, Legnica
cafeCzytaj więcej

Igloteka

Najświętszej Marii Panny 5g, Legnica
cafeCzytaj więcej

SO! COFFEE

CH Galeria Piastów, ul. Najświętszej Maryi Panny 9, Legnica
cafeCzytaj więcej

Choice

220, Najświętszej Marii Panny 9, Legnica
cafeCzytaj więcej

Empik Cafe

Najświętszej Marii Panny 9, Legnica
cafeCzytaj więcej

Cukiernia i Kawiarnia Okoń

Biskupia 7, Legnica
cafeCzytaj więcej

Vincero - cafe & wine bar

aleja Orła Białego 1, Legnica
cafeCzytaj więcej

📑 Legnica wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy