miejsca w Legnica

Choroba koronawirusowa (COVID-19) Sytuacja

potwierdzone przypadki

6480647

zgony

119199

PolskaLegnica

 

Legnica

Region administracyjny:
dolnośląskie
populacja:
100 769
kod telefoniczny:
+48-76
kod pocztowy:
59-200
59-202-59-214
59-217
59-220
59-290

Położenie na mapie Polska

Polska mapa SVG
Legnica

Film wynajem

Poczta

Salon piękności

kręgielnia

Sąsiedztwo

📑 Legnica wszystkie kategorie

Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHydraulikJubilerKawiarniaKlub nocnyKościółKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaMalarzMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPosiłki na wynosPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep zoologicznySpaStacja paliwStraż pożarnaSupermarketSupermarket spożywczy lubSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy