Liberty Apartment

Czas lokalny:
01:06:23
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Ratuszowa 10, Przemyśl Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 49.7829316, Longitude: 22.7706715

Komentarze 0

Najbliższy Kwatera:

HOSTEL

HOSTEL "likeHOME"

Ratuszowa 10/7, Przemyśl
lodgingCzytaj więcej
Noclegi Rynek 14 apartamenty Przemysl czynne 9-2O 13Ozl

Noclegi Rynek 14 apartamenty Przemysl czynne 9-2O 13Ozl

Rynek 14, Przemyśl
lodgingCzytaj więcej

Apartamenty Na Starówce

Władycze 4, Przemyśl
lodgingCzytaj więcej
Pokoje Gościnne

Pokoje Gościnne

Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, Przemyśl
lodgingCzytaj więcej

Noclegi na Wzgórzu Zamkowym

Grodzka 17, m.10, Przemyśl
lodgingCzytaj więcej

"Podzamcze" Obiekt Noclegowy w Przemyślu

Walerego Waygarta 3, Przemyśl
lodgingCzytaj więcej
Europejski

Europejski

Generała Józefa Sowińskiego 4, Przemyśl
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy