Komputerowe dorabianie kluczy. Jerzy Czeremaga w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
21:39:53
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
NiedzielaZamkniete
38/40, Twarda, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 654 78 48
Strona internetowej: czeremaga.pl
Latitude: 52.231327, Longitude: 20.995685
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Tomasz M

  Tomasz M

  ::

  Specjalista! Terminowość! Profesjonalizm!

 • Piotr Troip

  Piotr Troip

  ::

  Fachowiec najwyższego sortu. Potrafi dorobić zgubiony klucz Nawet na podstawie uszkodzonego zamka. Szczerze polecam.

 • Kajetan Kubik

  Kajetan Kubik

  ::

  Dorabia wszystko

 • Bronisław Jończyk

  Bronisław Jończyk

  ::

  Profesjonalista. Szeroka oferta. Olbrzymia znajomość specyficznego rzemiosła. Polecam.

 • Marceli Gawryś

  Marceli Gawryś

  ::

  U Pana Jerzego dorobiłem już z 50 kompletów kluczy. Polecam tego profesjonalistę.

Najbliższy Ślusarz:

Service Mastare. Punkt dorabiania kluczy

Aleje Jerozolimskie 54, Warszawa
locksmithCzytaj więcej

Żywocki Grzegorz. Wyrób sprężyn technicznych i samochodowych

Grzybowska 47A, Warszawa
locksmithCzytaj więcej

Laserowe dorabianie kluczy "BOBIK" W-wa

69A, Żelazna, Warszawa
locksmithCzytaj więcej

Service Mastare. Orlicz T.

plac Defilad 1, Warszawa
locksmithCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy