Zdrowie blisko 50.740699, 23.247285

Czas lokalny:
11:18:09
Hotel ARTIS
Wach Magdalena, lek. med.

Wach Magdalena, lek. med.

Jana Kilińskiego 3A, Zamość
dentistCzytaj więcej
Głąb Mirosław, lek. med. Spec. dermatolog. Poradnia

Głąb Mirosław, lek. med. Spec. dermatolog. Poradnia

400, Jana Kiepury 8, Zamość
doctorCzytaj więcej

CP-L. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Oddział

Zagłoby 8, Zamość
healthCzytaj więcej
edentika Przychodnia Marii Kietlińskiej

edentika Przychodnia Marii Kietlińskiej

Wyszyńskiego 3/4, Zamość
dentistCzytaj więcej

Luxmed. Laboratorium

Spadek 41, Zamość
healthCzytaj więcej

Esthetica. Centrum Stomatologii Estetycznej

Zacisze 8, Zamość
dentistCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy