Gowa-Meble Bielany w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
02:40:19
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
NiedzielaZamkniete
Marywilska, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 866 36 08
Strona internetowej: www.gowa-meble.pl
Latitude: 52.3091379, Longitude: 21.0051338
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 2

 • Bogdan Michalec

  Bogdan Michalec

  ::

  Solidne meble za niewygórowane ceny ogólnie polecam Bogdan Michalec konferansjer wodzirej animator klaun Fred.

 • Stanisława Nowicka

  Stanisława Nowicka

  ::

  Jestem bardzo zadowolona z zaangazowania się personelu sklepu w pomocy zakupienia odpowiedniego mebla. Oby we wszystkich sklepach taka była obsługa . Wielkie dzięki !!!!

Najbliższy Sklep meblowy:

inspiroDesign
Pager FHU
Gowa-Meble
WM Meble Wygodne Mieszkanie CH Marywilska

WM Meble Wygodne Mieszkanie CH Marywilska

Marywilska 44 lokal F-164/F-195, Warszawa
furniture_storeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy