Jedzenie w pobliżu Hotel Hanza Gdańsk Centrum - pokoje, konferencje, imprezy okolicznościowe

Otwórz mapę
Czas lokalny:
09:55:03

Hotel Hanza Gdańsk Centrum - pokoje, konferencje, imprezy okolicznościowe

6, Tokarska, 80-888, Gdańsk, Gdańsk, PL Poland
Kontakt telefon: +48 58 305 34 27
Strona internetowej: hotelhanza.pl
Latitude: 54.3511675, Longitude: 18.6573159
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Jedzenie:

Cenote Spa & Wellness, Hotel Hanza

Tokarska 6, Gdańsk
spaCzytaj więcej

Ośrodek Kultury Morskiej. Oddział Narodowego Muzeum Morskiego

Tokarska 21/25, Gdańsk
museumCzytaj więcej

Zafishowani - Restauracja Rybna w Gdańsku

ul. Tokarska 6, wejście od ul. Długie Pobrzeże, Gdańsk
restaurantCzytaj więcej

الفندق hiniz

بولندا, Tokarska 6, Gdańsk
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy