Ustanowienie w pobliżu Pokoje Gościnne

Otwórz mapę
Czas lokalny:
19:40:14

Pokoje Gościnne

Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, Przemyśl Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 49.7832313, Longitude: 22.7664457
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Papryczki Jazz Caffe

Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, Przemyśl
cafeCzytaj więcej

Start Przemyśl

Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, Przemyśl
barCzytaj więcej

Fort XXII Pub Muzyczny

Wyb. M.J, Piłsudskiego 7, Przemyśl
restaurantCzytaj więcej

Krom. Rydel R.

37-700 Przemyśl; wyb. marsz. Józefa Piłsudskiego 7
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy