Ustanowienie w pobliżu Pl.Politechniki 02

Czas lokalny:
05:41:40
Pl.Politechniki 02

Pl.Politechniki 02

Poland Polonia
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.220071, Longitude: 21.010984
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Pl.Politechniki 01

Whitedotseo.com

Złota 7, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
Pielmień Fastfood Rosyjski

Pielmień Fastfood Rosyjski

Park Imienia Trzcinskiego, Pawilion „Pielmien”, Warsaw
cafeCzytaj więcej

Niedźwiecki Bogusław, artysta plastyk. Rzeźba w metalu

Nowowiejska 15, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej
Veturilo
Centralny Ośrodek Informatyki Politechniki Warszawskiej

Centralny Ośrodek Informatyki Politechniki Warszawskiej

plac Politechniki 1, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo

plac Politechniki 1, Warszawa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy