Ustanowienie w pobliżu Pizzeria u Marka

Czas lokalny:
17:44:37

Pizzeria u Marka

1, Chorzowska, 41-709, Ruda Śląska, Ruda Śląska, PL Polska
Kontakt telefon: +48 32 244 26 74
Strona internetowej: www.pizzeriaumarka.pl
Latitude: 50.2835146, Longitude: 18.876885
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Polskie Klocki Drewniane Columbiana

Chorzowska, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Sacom II s.c.

Chorzowska 1, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Adam. Agencja nieruchomości

Chorzowska 1, Ruda Śląska
real_estate_agencyCzytaj więcej

Bogdan Anna. Bruki i ogrody

Niedurnego 28, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Zabytkowa wieża wodna

Niedurnego 28, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Dictum. Centrum kształcenia kompetencji

Pokoju 1, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Art In s.c. Kasprzyk K., Bartniczak T.

Chorzowska 3, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Kino Patria

Chorzowska 3, Ruda Śląska
movie_theaterCzytaj więcej

Zagar Słoneczny

Pokoju 1, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Oddział PZU - Ruda Śląska, Niedurnego

Niedurnego 30, Ruda Śląska
insurance_agencyCzytaj więcej

„Atelier Madlen” Studio Fryzjerskie

Pokoju 1, Ruda Śląska
hair_careCzytaj więcej

Biuro Podróży VERO TRAVEL

Pokoju 1/lok. 4, Ruda Śląska
travel_agencyCzytaj więcej

Kaufhaus

Parkowa 4, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy