Ustanowienie w pobliżu Janczar. Stadnina koni

Czas lokalny:
19:16:30

Janczar. Stadnina koni

38-121 Pstrągowa; 815, Pstrągowa, Polska
Kontakt telefon: +48 663 490 268
Strona internetowej: www.siedliskojanczar.pl
Latitude: 49.9461123, Longitude: 21.7198789
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Chata Grillowa Siedliska Janczar

Chata Grillowa Siedliska Janczar

Pstrągowa 452
restaurantCzytaj więcej
Freniszówka

Restauracja w Siedlisku Janczar

Pstrągowa 815, Pstrągowa
restaurantCzytaj więcej
Siedlisko Janczar

Siedlisko Janczar

Pstrągowa 815, Pstrągowa
lodgingCzytaj więcej

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Pstrągowej

Pstrągowa 406
schoolCzytaj więcej

Lisbud. Lisowski P.

340, Pstrągowa
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy