Ustanowienie w pobliżu ING

Czas lokalny:
17:16:12

ING

16, Piłsudskiego, 41-707, Ruda Śląska, Ruda Śląska, PL Poland
Kontakt telefon: +48 801 222 222
Strona internetowej: ingbank.pl
Latitude: 50.2532659, Longitude: 18.9015745
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Bank Zachodni WBK

Piłsudskiego 16, Ruda Śląska
atmCzytaj więcej

BZ WBK Bankomat

marsz. Józefa, Piłsudskiego 16, Ruda Śląska
atmCzytaj więcej

Planet Cash. Bankomat

Piłsudskiego 16, Ruda Śląska
atmCzytaj więcej

Fresh Market - Sklep spożywczy

Piłsudskiego 16, Ruda Śląska
grocery_or_supermarketCzytaj więcej

KOMPUTER-SERWIS

Piłsudskiego 6, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Sklep z bielizną

Oświęcimska 134, Ruda Śląska
clothing_storeCzytaj więcej

MoneyGram

Oświęcimska 134, Ruda Śląska
financeCzytaj więcej

Zakład optyki okularowej

41-707 Ruda Śląska; Piłsudskiego 16
storeCzytaj więcej

Mercik. FH. Wyciślik Z.

Piłsudskiego 6, Ruda Śląska
storeCzytaj więcej

Pawlik Justyna. Salon fryzjerski

Piłsudskiego 6, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Multibank

marsz. Józefa Piłsudskiego 14, Ruda Śląska
atmCzytaj więcej

Szarlotka. Grymel J.

Piłsudskiego 2, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Grzesiczek M. Firma handlowa

Piłsudskiego 2, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Koperda Aleksandra. Sklep spożywczy

41-707 Ruda Śląska; Piłsudskiego 2
grocery_or_supermarketCzytaj więcej

Rolnik K. Usługi szewskie

Piłsudskiego 8, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Lotto

Piłsudskiego 22, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Kama. FHU

Oświęcimska 133, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

Progres s.c. Cisek T., Matura K.

Oświęcimska 135, Ruda Śląska
point_of_interestCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy